Werkgeversorganisatie

 

De VSNU is de werkgeversorganisatie van de Nederlandse universiteiten en onderhandelt als zodanig over de arbeidsvoorwaarden op sectorniveau.

 

CAO, BWNU en ZANU

De VSNU is als werkgeversorganisatie van de Nederlandse universiteiten verantwoordelijk voor de cao, de Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Nederlandse Universiteiten en de Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling Nederlandse Universiteiten.

 

CAO

 

ABP-Pensioen

Onder deze link vindt u meer informatie over het ABP-pensioen.

Pensioen

 

Arbocatalogus

De VSNU en werknemersorganisaties hebben in overleg besloten om zelf een Arbocatalogus te gaan maken.

Arbocatalogus

Universitaire functieprofielen

Op basis van het functie-ordeningsysteem (UFO) krijgt iedere werknemer aan een Nederlandse universiteit een functieprofiel met een bijhorend functieniveau.

Functie profielen

 

App Welcome2NLResearch helpt internationale wetenschappers

De app helpt de buitenlandse onderzoeker door het gehele vreemdelingen & immigratie proces, en neemt zo veel werk uit handen van de personeelsafdeling van de instelling.

App Welcome2NLResearch

 

Archief

Hier vindt u het archief van de "cao Nederlandse universiteiten" en het archief de "sociale zekerheid" vanaf 1997.

Archief