Print
 
 

Jaco van der Veen

Jaco van der Veen (1992) werkt bij de VSNU als beleidsadviseur. Op het domein Governance & Accountability evalueerde hij het experiment prestatiebekostiging. Momenteel ondersteunt hij  in het domein Internationaal de universiteiten bij het internationaliseren van het onderwijs. Ook werkt hij aan een heldere positionering van het Nederlandse hoger onderwijs in het buitenland en adviseert hij over Europese beleidsontwikkelingen. Daarnaast werkt Jaco binnen het domein Onderwijs aan een versnellingsagenda voor digitalisering in het onderwijs binnen HR aan dossiers als het diversiteits- en loopbaanbeleid.

Jaco haalde zijn master politicologie met specialisatie bestuur & beleid aan de Universiteit van Amsterdam. Het onderwerp van zijn scriptie was professionele autonomie & inspectietoezicht primair en voortgezet onderwijs. Tijdens zijn studie heeft hij als bestuurslid bij DWARS, GroenLinkse Jongeren, in samenwerking met andere jongerenorganisaties de positie van jongeren in het pensioenstelsel onder de aandacht gebracht. Ook was Jaco commissievoorzitter Organisatie & Financiën in de Centrale Studentenraad van de Universiteit van Amsterdam en onderwijscoördinator bij de ASVA StudentenUnie.

Na zijn studie nam Jaco deel aan De Nationale DenkTank 2015. In dit project werkte een groep van 24 recent afgestudeerden en promovendi aan tien oplossingen voor het leren van de toekomst. Het alumninetwerk van De Nationale DenkTank zet zich met verschillende activiteiten in voor het verbinden van wetenschap, overheid en bedrijfsleven ten bate van maatschappelijke vraagstukken.

Jaco van der Veen

“Ik sta ervoor dat de VSNU in discussie met alle betrokkenen bij de universiteiten het belang van goed onderwijs en onderzoek steeds centraal weet te stellen.”

Jaco van der Veen
Beleidsadviseur

Onderwerpen:

Internationaal
Erasmus+
HR
Digitalisering onderwijs