Print
 
 

VSNU-Café

 

Het VSNU-Café is een politiek discussiecafé dat drie keer per jaar wordt georganiseerd. VSNU zet hiermee een onderwerp op de agenda voor de politiek en in de sector. Bij dit café nemen mensen deel uit de politiek, pers, departementen en de kennissector. Studenten ontbreken uiteraard niet. Van ieder VSNU-café is een kort videoverslag.


Op 27 september 2016 vond het VSNU-Café plaats met als thema:

 

De Digitale Samenleving

Nederland en zijn universiteiten: internationale pioniers in mensgerichte informatietechnologie


  


 

De discussie tijdens het Café is integraal terug te luisteren via TXTradio. Een foto-terugblik op het VSNU-Café treft u hier aan.

 

Digitale informatietechnologie dringt steeds sneller en dieper door in de maatschappij. Alles en iedereen is permanent met elkaar verbonden. Digitalisering leidt ertoe dat bijna elk aspect van de samenleving radicaal verandert. Dit biedt nieuwe kansen op meer welvaart, gezondheid en welzijn, maar het stelt de samenleving ook voor dilemma's en uitdagingen. Het is zoeken naar vormen van digitalisering die beter zijn toegesneden op mensen en hun samenleving.

 

Tijdens het VSNU-Café op 27 september gingen politiek, overheid, bedrijfsleven en wetenschap met elkaar in gesprek over de vraag hoe ze hier invulling aan kunnen geven. Hoe worden Nederland en zijn universiteiten internationale pioniers in mensgerichte informatietechnologie en welke onmisbare en unieke rol spelen de verschillende wetenschappelijke disciplines hierin?

 

Onder meer VSNU-voorzitter Karl Dittrich, VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer, toekomstig bestuurder van de Universiteit Leiden Hester Bijl, D66-Tweede Kamerlid Kees Verhoeven en verschillende wetenschappers gingen met elkaar en de zaal in gesprek.

 

 

 

     

 Twitter: #vsnucafé

 

VSNU-Café

Het VSNU-Café is een politiek café waarin de actualiteit rondom het hoger onderwijs in een informele setting besproken wordt door vertegenwoordigers van het hoger onderwijsveld, de pers en de politiek. De zaal wordt nadrukkelijk uitgenodigd om te participeren in de discussie. Aansluitend bent u van harte uitgenodigd een borrel te blijven drinken.

 

Terugblikken