Human Resources

Werkgeversorganisatie

De VSNU is de werkgeversorganisatie voor de 14 aangesloten universiteiten. In deze hoedanigheid voert de VSNU de cao-onderhandelingen met de werknemersorganisaties. Hieronder vindt u meer informatie over de onderwerpen die samenhangen met onze rol als werkgeversorganisatie:


• Cao, BWNU en ZANU
• Universitair Functieordenen (UFO)
• Pensioen
• Arbocatalogus Werkgeversorganisatie

HR-beleid

Naast de functie als werkgeversorganisatie, heeft de VSNU ook verschillende projecten op HR-gebied. Hieronder kunt u over deze projecten meer informatie vinden:

• Nevenwerkzaamheden hoogleraren
• Naleving WNT-norm
• Loopbaan van wetenschappers
• Medezeggenschap
• Gender
• Tenure Track
• Functiecontracten

HR-beleid

Partners

De VSNU werkt onder andere samen met onderstaande partners:

• Werknemersorganisaties
(FNV, AC/FBZ, CNV Overheid, VAWO/CMHF)
• SoFoKles
• VSO
• Academic Transfer
• Raet

Partners