Onderzoek & Valorisatie

 

Nederlandse universiteiten zijn verantwoordelijk voor 80% van het onderzoek in Nederland. Dat zij daarbij uitstekende prestaties leveren met relatief bescheiden middelen wordt breed erkend. De maatschappelijke impact van onderzoek vinden Nederlandse universiteiten belangrijk. Hoe draagt wetenschap bij aan de grote maatschappelijke vragen van deze tijd, welke economische impact heeft onderzoek en hoe meet je dat? Uitvoering geven aan de Nationale Wetenschapsagenda speelt een belangrijke rol. Vrije beschikbaarheid van wetenschappelijke kennis via open access is ook een belangrijk thema. De VSNU wil het landelijke en Europese debat over onderzoek en valorisatie beïnvloeden en lobbyen voor randvoorwaarden die nodig zijn voor een hoogwaardig onderzoeksklimaat.

Open access

De Nederlandse universiteiten zijn groot voorstander van open access en zetten zich hier op uiteenlopende manieren voor in.

Open access

Onderzoek en europa

Europa biedt Nederlandse onderzoekers kansen en uitdagingen. Europa

Onderzoek en Nederland

Het Nederlandse wetenschappelijke onderzoek is van wereldniveau. Lees hier meer over o.a. de topsectoren en wetenschappelijk integriteit.

Nederland

NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA

De NWA is een inspiratiebron voor iedereen die geïnteresseerd is in de wetenschap. Bijna 12.000 vragen die de Nederlandse bevolking heeft gesteld aan de wetenschap zijn samengevat in 140 clustervragen.
NWA

 

Valorisatie

De universiteiten geven onderwijs, verrichten onderzoek en zorgen ervoor dat kennis kan worden verzilverd.

 

Valorisatie