Onderwijs

 


 

Studiesucces 

Universiteiten hebben verschillende maatregelen geïmplementeerd om het studiesucces van studenten te vergroten. Door matchingsactiviteiten en selectie aan de poort komt de juiste student op de juiste plek. Excellente studenten worden door middel van excellentieprogramma’s gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen.

 

Studiesucces

Internationaal

Internationalisering biedt kansen voor Nederlandse studenten om te excelleren en om internationale ervaringen op te doen.

Internationaal

 

Lerarenagenda

De VSNU werkt samen met verschillende partners aan het vergroten van het aantal academisch opgeleide leraren in het onderwijs, het versterken van de kwaliteit van de lerarenopleidingen en de permanente professionalisering van docenten.

Leraren

 

Kwaliteitszorg onderwijs

Kwaliteitszorg van het onderwijs is voor de Nederlandse universiteiten en studenten van groot belang. Sinds 1985 worden de onderwijsprogramma’s van Nederlandse universiteiten door een externe commissie geaccrediteerd.

Kwaliteitszorg

 

Overige thema's

- Schakeltrajecten

- Online onderwijs

- Techniekpact

- Student Research Conference

-Versterking examencommissies

Overige Thema's