Governance & Accountability

 

Autonomie, spelregels en financiering. De overheid stelt kaders en spelregels vast die de voorwaarden scheppen voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Het domein Governance & Accountability richt zich op de inrichting van een internationaal toonaangevend stelsel voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Centrale elementen in de visie van de VSNU zijn high trust, behoud van autonomie, proportionaliteit in toezicht en het optimaliseren van de overheidsbijdrage onder transparante condities. Zo bevorderen wij excellentie binnen universiteiten.

 

Meld u aan voor de nieuwsbrief Accountability/IR om geïnformeerd te blijven over actuele ontwikkelingen.

 

Hoofdlijnenakkoord en Prestatieafspraken

Eind 2016 werd het experiment prestatieafspraken afgesloten. Dit experiment kwam voort uit het Hoofdlijnenakkoord 2011 tussen VSNU en OCW, waarin afspraken werden gemaakt over de door universiteiten te leveren prestaties. Aan deze afspraken is voldaan. In 2017 zal nader bekeken worden hoe afspraken in de toekomst vorm te geven. 

hoofdlijnenakkoord en prestatieafspraken

 

Gedragscodes

De VSNU heeft diverse gedragscodes van toepassing op onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.
 


Gedragscodes

 

Medezeggenschap

Een goed samenspel van intern toezicht en bestuur is van groot belang voor het functioneren van het stelsel. Op verschillende manieren stimuleren universiteiten betrokkenheid van studenten en medewerkers bij besluitvorming binnen de instelling.


 

Medezeggenschap

 

Beheer langdurige contracten

De VSNU beheert namens de universiteiten enkele langdurige contracten: Readerregeling, MJA-3 en Reprorechten.


 

Dossiers

 

 

Informatieafspraken

Om overlap in onderzoeken te voorkomen en de administratieve lasten te beperken, maakt de VSNU jaarlijks een Informatieafspraak met OCW in Inspectie. Doel daarvan is de geplande onderzoeken over de sector te stroomlijnen.

 

Informatie

 

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief Accountability/IR om geïnformeerd te blijven over actuele ontwikkelingen. 

Nieuwsbrief