Governance & Accountability

 

Autonomie, spelregels en financiering. De overheid stelt kaders en spelregels vast die de voorwaarden scheppen voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Het domein Governance & Accountability richt zich op de inrichting van een internationaal toonaangevend stelsel voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Centrale elementen in de visie van de VSNU zijn high trust, behoud van autonomie, proportionaliteit in toezicht en het optimaliseren van de overheidsbijdrage onder transparante condities. Zo bevorderen wij excellentie binnen universiteiten.

 

Meld u aan voor de nieuwsbrief Accountability/IR om geïnformeerd te blijven over actuele ontwikkelingen.

 

Hoofdlijnenakkoord en prestatieafspraken

De universiteiten hebben met het ministerie van OCW een Hoofdlijnenakkoord afgesloten waarin de route voor de prestatieagenda voor de komende jaren is bepaald.


hoofdlijnenakkoord en prestatieafspraken

Gedragscodes

De VSNU heeft diverse gedragscodes van toepassing op onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.


Gedragscodes

 

Medezeggenschap

Het is van belang dat studenten en medewerkers worden betrokken bij de besluitvorming van de universiteit.

Medezeggenschap

 

Beheer langdurige contracten

De VSNU beheert namens de universiteiten enkele langdurige contracten: Readerregeling, MJA-3 en Reprorechten.


 

Dossiers

 

 

Informatieafspraken

Om de administratieve lasten voor onderzoek naar de universiteiten te beperken, worden hierover jaarlijks afspraken gemaakt met het ministerie van OCW.

 

Informatie