Governance & Accountability

 

Autonomie, spelregels en financiering. De overheid stelt kaders en spelregels vast die de voorwaarden scheppen voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Het domein Governance & Accountability richt zich op de inrichting van een internationaal toonaangevend stelsel voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Centrale elementen in de visie van de VSNU zijn high trust, behoud van autonomie, proportionaliteit in toezicht en het optimaliseren van de overheidsbijdrage onder transparante condities. Zo bevorderen wij excellentie binnen universiteiten.

 

Hoofdlijnenakkoord & prestatieafspraken

In december 2011 sloot de VSNU met het ministerie van OCW een Hoofdlijnenakkoord waarin de route voor de prestatieagenda voor de komende jaren is bepaald.

hoofdlijnenakkoord en prestatieafspraken

Gedragscodes

De VSNU heeft diverse gedragscodes van toepassing op onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.

Gedragscodes

 

Goed bestuur

Het publieke karakter van de universiteiten vraagt om goede bestuurders, helder toezicht en georganiseerde tegenspraak in de vorm van medezeggenschap.

Goed bestuur

 

Medezeggenschap

Hoe werkt medezeggenschap aan de universiteit?

Medezeggenschap

 

Dossiers

Hier vindt u meer informatie over dossiers op het domein Governance en Accountability:

•    Autonomie
•    Informatieafspraak
•    Readerregeling

 


 

Dossiers

 

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief Accountability/IR om geïnformeerd te blijven over actuele ontwikkelingen.

 


 

Aanmelden