Print
 
 

Downloadbare tabellen Studenten

 

 

Gegevens over instroom, aantal ingeschreven studenten en aantal diploma's

Jaarlijkse update; Laatst bijgewerkt: februari 2017

 

Instroom eerstejaars WO per 1 oktober

 

Ingeschreven studenten per 1 oktober

 

Diploma's per academisch jaar