Print
 
 

Internationale studenten in het wetenschappelijk onderwijs

 

Op 1 oktober 2016 staan er in totaal 264.838 studenten ingeschreven bij een Nederlandse, bekostigde universiteit. Een deel van deze studenten heeft de vooropleiding die toegang geeft tot het Nederlandse hoger onderwijs gevolgd in het buitenland en heeft daarbij een niet-Nederlandse nationaliteit. De VSNU definieert dit als: Internationale studenten.

Er staan op 1 oktober van studiejaar 2016/17  42.281 internationale studenten ingeschreven bij de Nederlandse universiteiten.  Dit is 15,9% van de totale studentenpopulatie.
 

 

 

Herkomst studenten

 

De meeste internationale studenten zijn afkomstig uit landen binnen de Europese Unie. Verreweg de meeste internationale studenten zijn afkomstig uit Duitsland. Van de studenten buiten de EER komen de meeste studenten uit China.
 
 

 

  

Laatst bijgewerkt op 03-02-2017