Print
 
 

Instroom nieuwe bachelorstudenten


In studiejaar 2016/’17 is een record aantal personen bij de wo-bacheloropleidingen ingestroomd. Dit komt door de toestroom van meer vwo-studenten ten opzichte van vorig jaar en een groeiend aantal internationale studenten dat inschrijft bij een bacheloropleiding.

 NB: De instroom in het meest recente studiejaar is een voorlopig aantal: in verband met registraties wordt er met terugwerkende kracht het er opvolgende jaar een aanpassing op de data uitgevoerd.

                        

 

Instroom van vwo-ers


De directe doorstroom van vwo-ers naar het wetenschappelijk onderwijs was lange tijd heel stabiel: ongeveer 71% van de vwo-gediplomeerden stroomde in het daaropvolgende jaar door naar een wo-bacheloropleiding. Met de berichtgeving over invoering van het nieuwe leenstelsel veranderde echter het gedrag van de vwo-afgestudeerden: meer vwo-scholieren dan voorheen maakten meteen de overstap naar het wo-onderwijs. Dit zorgde in studiejaar 2013/14 en 2014/15 voor een verhoogde vwo-instroom in het wo (resp. 76,2% en 80,1%). Nu het leenstelsel in 2015/16 daadwerkelijk is ingevoerd, lijkt deze doorstroom zich op een hoger niveau te stabiliseren. We spreken hier over een zg boeggolf-effect. De doorstroom van vwo-ers naar het WO in 2015/16 is ten opzichte van vorig jaar in absolute zin gedaald, maar relatief gezien blijft de fractie van vwo-gediplomeerden, die doorstromen naar het WO, stijgen.    

  

 Instroom per HOOP-gebied

 

Let op!: in studiejaar 2011 heeft er een verandering plaatsgevonden in de registratie van schakelstudenten in het WO-onderwijs. Voorheen werden deze bij het master-programma ingeschreven; met ingang van 1 oktober 2012 worden deze studenten bij de bachelor-opleiding geregistreerd.

 

 

 

Laatst bijgewerkt op 03-02-2017