Print
 
 

EER/niet-EER

 

EER-studenten betalen wettelijk collegegeld en niet-EER studenten betalen het instellingscollegegeld. Onder EER wordt verstaan de nationaliteit van één van de EU-landen, Noorwegen, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein, Suriname. Daarnaast  voldoet een student ook aan de nationaliteitsvereiste als hij een familielid is van een in Nederland wonende EU-burger of als hij een verblijfsvergunning heeft op basis waarvan hij in aanmerking komt voor studiefinanciering.

 
 
 
Laatst bijgewerkt op 18-01-2016