Print
 
 

Agenda

Conferentie 'opleidingscommissies: samenwerken aan onderwijskwaliteit'

Op woensdagmiddag 11 oktober van 12.15 uur - 17.00 uur organiseren VSNU, ISO, LSVb en LOF een conferentie voor en over opleidingscommissies in Utrecht (Cursus- en Vergadercentrum Domstad). Aan de hand van verschillende inspirerende workshops laten we leden van opleidingscommissies (en adviseurs en ondersteuners) met en vooral van elkaar leren. 

Er zullen onder andere workshops zijn over:

  • Wat is de juridische positie van opleidingscommissies na de inwerkingtreding van de Wet versterking bestuurskracht?
  • Hoe bereik en vertegenwoordig ik als opleidingscommissie mijn achterban?
  • Hoe organiseer je de samenwerking met andere medezeggenschapsorganen?
  • Welke rol hebben opleidingscommissies in de kwaliteitszorg van een opleiding?


Voorlopig programma
12.15 uur: Inloop met lunch

13.00  - 17.00 uur: Opening conferentie, workshops, sluiting
 
17.00 - 18.00 uur: Netwerkborrel    

De uitnodigingen voor de conferentie worden binnenkort verstuurd. Na het versturen van de uitnodigingen wordt er ook een aanmeldlink op deze pagina geplaatst. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht bij Danny Groenenberg via groenenberg@vsnu.nl