Print
 
 

VSNU-Impactfestival - wetenschap in de maatschappij

Donderdag 23 november 2017, Rijtuigenloods in Amersfoort

Op donderdag 23 november van 10.00 - 16.30 uur organiseert de Vereniging van Universiteiten het VSNU-Impactfestival: Wetenschap in de Maatschappij in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Op het VSNU-Impactfestival laten de Nederlandse universiteiten zien wat de impact van het wetenschappelijk onderzoek op de samenleving is. Startups, wetenschappers en samenwerkingspartners als bedrijven, kennisinstellingen en gemeenten laten in de workshops zien hoe zij (samen)werken aan impact. Alle vormen van impact komen aan bod tijdens het plenaire gedeelte en de workshops. In het plenaire gedeelte staan we ook stil bij de uitdagingen van de toekomst en gaan we in op wat universiteiten van elkaar en van andere sectoren kunnen leren. Naast de universiteiten, leveren ook organisaties als KNAW, NWO, het Rathenau Instituut, gemeenten en de Rijksoverheid een bijdrage aan het programma.


Programma
10.00 - 10.30 uur        Inloop bezoekers

10.30 - 11.30 uur        Plenair programma: impact in de actualiteit (VSNU-voorzitter in gesprek met partners over actuele ontwikkelingen rond impact en inspirerende praktijkvoorbeelden van impact)

11.30 uur                     Workshopronde 1

Lunch

13.30 uur - 14.30 uur  Plenair: samenwerken met universiteiten in de praktijk
Korte gesproken columns en paneldiscussie
14.30 uur - 15.45 uur  Workshopronde 2
15.45 uur - 16.30 uur  Plenair: terugblik en een blik op de toekomst

Kennisplein
Tijdens de inloop en lunch is er in de centrale ruimte een kennisplein. Hier kunnen bezoekers impact zien en aanraken: een startup die een prototype presenteert, een wetenschapper die een zelftest heeft ontwikkeld of een tentoonstelling gemaakt in samenwerking met wetenschappers. Onder andere zal de tentoonstelling van Leiden Global te zien zijn over migratie en cultureel erfgoed.

 

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden voor het VSNU-Impactfestival.  

Workshops
Er worden twee rondes van workshops aangeboden. Hieronder het actuele overzicht van de workshops die worden aangeboden. Dit schema wordt in aanloop naar 23 november steeds bijgewerkt. U ontvangt kort voor het VSNU-Impactfestival het verzoek om uw keuze voor de workshops aan te geven.
 

1. Meet the professor - Universiteit Utrecht
2. Samenwerking met MKB - Rijksuniversiteit Groningen
3. Citizen Science - Radboud Universiteit
4. De bibliotheek: partner voor de wetenschap    Koninklijke Bibliotheek
5. Brightlands - Maastricht University
6. RegMed: Cure instead of care - Maastricht University
7. Impact realiseren in en met de praktijk - WOTRO (NWO)
8. Innovatie in jeugdhulp - Hogeschool Rotterdam
9. Schuldhulpverlening - Hogeschool Utrecht
10. Ondernemerschapsonderwijs - WUR/StartupDelta
11. Ondersteunen van valorisatie in sociale en geesteswetenschappen - Stefan de Jong, post-doc researcher, The University of Manchester
12. Open Science - Science in Transition
13. Maatschappelijke impact door wetenschapscommunicatie - Alex Verkade
14. Impact waarderen: evaluatie van maatschappelijke impact - Rathenau Insituut
15. Begeleiding ondernemende studenten - Erasmus Centre for Entrepreneuship
16. Impact realiseren & aantonen - ZonMW
17. Open Science en impact in de hele onderzoekscyclus - Universiteit Leiden
18. Science with a soul; naar een integraal Impactprogramma voor Tilburg University    - Tilburg University
19. Impact in Kaart - KNAW
20. Promovendi en valorisatie - PNN
21. Samenwerking voor impact van alfa gamma in Metropool Regio Amsterdam    IXA
22. Samenwerking universiteit en gemeente: noodzaak of nieuwe liefde - Universiteit Leiden /gemeente Delft
23. VPDelta maakt innovaties in de water- en technologiesector beter zichtbaar om Nederland nr. 1 kennisland op het gebied van water te houden - TU Delft
24. Valorisatiestrategie 4TU - 4TU
25. Richtsnoeren KTO-overleg - KTO-overleg 

 

Sprekers zijn onder andere:

 

Jos Benschop
Senior Vice President Technology ASML

Marja van Bijsterveldt
Burgemeester van Delft

Anita Vegter
Directeur-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving, Ministerie Veiligheid en Justitie

 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met: