De Digitale Samenleving

 

Digitale informatietechnologie dringt steeds sneller en dieper door in de maatschappij. Nog even en iedereen en alles is permanent via het internet met elkaar verbonden. Nu al is duidelijk dat vergaande digitalisering bijna elk aspect van de samenleving radicaal gaat veranderen, niet alleen in Nederland maar wereldwijd.

Nederland is een compact, hoogontwikkeld, goed georganiseerd land met uitstekende fysieke en digitale infrastructuren. Het wetenschappelijk onderzoek aan onze universiteiten is over de volle breedte van hoog niveau. Onze onderzoekers zijn bovendien zeer ervaren in het oversteken van grenzen tussen disciplines en instituten. Die bijzondere combinatie van eigenschappen geeft Nederland een unieke kans: wereldwijd voorop te lopen in het creëren van goede aansluitingen tussen digitale technologie en mensen en hun samenlevingen.

De Nederlandse universiteiten gaan de komende jaren samen optrekken in de richting van dat gemeenschappelijke einddoel. Ze zullen de bestaande rijkdom aan onderzoek op dit terrein meer dan nu bundelen en toespitsen op een helder gezamenlijk profiel. Samen met andere kennisorganisaties, het bedrijfsleven en de overheid, in het verlengde van de Nationale Wetenschapsagenda, willen ze investeren in vernieuwend onderzoek. Zo kan Nederland over tien jaar op de wereldkaart staan als pionier in mensgerichte informatietechnologie.

 

Wetenschappers verdiepen de Digitale Samenleving

 

Woensdag 31 mei 2017 kwamen ongeveer 60 wetenschappers bij elkaar in Utrecht om het project de Digitale Samenleving verder te ontwikkelen. In verschillende sessies is gewerkt aan verdieping langs zeven lijnen: Data Science, Health & Wellbeing, Education & Communication, Work & Industry, Living infrastructures, Safety & Security en Citizenship & Democracy.

Wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen zijn benoemd en worden aangegaan. Educatie in digitale vaardigheden, samenwerking tussen verschillende wetenschapsgebieden en Nederland als living lab zijn enkele van de zaken waar de Nederlandse wetenschap aan wil werken om de Digitale Samenleving tot een succes te maken. De uitkomsten van de dag worden gebundeld en gepresenteerd door alle universiteiten tijdens de Openingen Academisch Jaar in september.